Maintain Design

Actievoorwaarden

  1. Definities

  1.1 Maintain bonusprogamma; het programma dat wij aanbieden om onder bepaalde voorwaarden refererende personen te belonen.
  1.2 Refererende persoon; de persoon die Maintain Design kenbaar heeft gemaakt bij een potentiele klant en daarbij zijn of haar referentiecode heeft uitgewisseld met deze potentiele klant.
  1.3 Introduce; de persoon aan wie door de refererende persoon Maintain Design kenbaar is gemaakt en daarbij een referentiecode uitgewisseld heeft gekregen door deze refererende persoon.
  1.4 Referentiecode; de unieke code die is toegezegd aan een refererende persoon in het kader van het Maintain bonusprogamma.

  1. Toepasselijkheid

  2.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het Maintain bonusprogramma als beschreven in paragraaf 1.1.

  1. Algemene voorwaarden

  3.1 Deze actievoorwaarden vormen de overeenkomst tussen Maintain Design, de refererende persoon en de introduce jegens het Maintain bonusprogramma. Om deel te nemen dienen Maintain Design, de refererende persoon en de introduce akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
  3.2 De refererende persoon mag geen werkrelatie hebben met Maintain Design, dit omvat alsmede de relatie ontstaan door studie gerelateerde opdrachten.
  3.3 De refererende persoon brengt de introduce op de hoogte dat ze aan Maintain Design getipt zijn.
  3.4 De introducees zijn nog niet bekend bij Maintain Design (er is eerder geen contact geweest tussen Maintain Design en de door de refererende persoon getipte persoon).
  3.5 Niets in het bonusprogramma dient geïnterpreteerd te worden als de basis voor enige relatie tussen de refererende persoon en Maintain Design of enige partner van Maintain Design.
  3.6 Minimale afname van de introduce is een Maintain websitepakket of een Maintain maatwerkpakket.

  1. De refererende persoon

  4.1 De refererende persoon heeft recht op de vergoeding indien wordt voldaan aan de voorwaarden;
  (a) de introduce heeft door middel van de referentiecode gerefereerd naar de refererende persoon,
  (b) de introduce heeft de door hem/haar aangevraagde offerte goedgekeurd,
  (c) de refererende persoon voldoet aan de verdere eisen die beschreven staan in deze actievoorwaarden.

  1. Vergoeding

  5.1 De financiële vergoedingen worden enkel uitgekeerd via de bank naar een Nederlands bankrekeningnummer.
  5.2 Maintain Design verstrekt een kwitantie met een specifieke opmaak en;
  (a) de refererende persoon dient deze kwitantie te ondertekenen en te verstrekken als bewijs van uitbetaling.
  5.3 De vergoeding heeft een van de volgende specificaties;
  (a) 10% van de omzet van het bedrag (excl. BTW) op de goedgekeurde offerte van de introduce,
  (b) 12 maanden ‘Hosting- & Onderhoudspakket’ van Maintain Design,
  (c) 180 minuten support volgens de Maintain supportpas.
  (d) De vergoeding als beschreven in paragraaf 5.3 (b) kan enkel verkregen worden tussen het moment vanaf de laatste factuur ten behoeve van de hosting en de eerst opvolgende factuur ten behoeve van de hosting.
  5.4 Vergoeding vermeld in paragraaf 5.3 (b) en (c) worden enkel voldaan indien de refererende persoon klant is van Maintain Design.

  1. Gebruik van de referentiecode

  6.1 De introduce kan slechts eenmaal gebruik maken van een referentiecode als introduce.
  6.2 De referentiecode is geldig tot het Maintain bonusprogramma stopt.
  6.3 De referentiecode kan te allen tijde, ongeacht de reden, door Maintain Design ongeldig worden verklaard.

  1. Privacy en databescherming

  7.1 Alle persoonlijke gegeven verstrekt in verband met het Maintain bonusprogramma zal worden verwerkt in overeenkomst met onze algemene voorwaarden.

  1. Recht van terminatie

  8.1 Maintain Design kan het Maintain bonusprogramma en elke persoonlijke deelname op elke moment, ongeacht de reden, termineren.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

  9.1 Maintain Design is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of onjuist gebruik van de referentiecode.
  9.2 Maintain kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die op welke manier dan ook voortkomt uit of betrekking heeft op het Maintain bonusprogramma.

  1. Veranderingen van de algemene voorwaarden

  10.1 Maintain Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  Goed vertrouwen

  Maintain Design heeft dit programma geïntroduceerd in goed vertrouwen, wij verwachten dit ook terug. Voor alle duidelijkheid: het is ongepast om referentiecodes te commercialiseren, adverteren, publiceren, op grote schaal te distribueren, te verkopen of te betalen voor gebruik ervan. Wij kunnen en zullen ook niet proberen om ieder onacceptabel scenario uit te schrijven, maar we beloven om eerlijk en redelijk te zijn op dit gebied.

  Let op: Inkomsten verkregen door middel van ons bonusprogramma komen mogelijk in aanmerking voor de inkomstenbelasting als zijnde ‘inkomsten uit overig werk’.

   

  01-09-2019, Maintain Design 

  Maintain Design
  Oudenoord 330 (C1.84), 3513EX, Utrecht
  info@maintain.design

  Wil jij ook stappen maken als ondernemer?

  Vertel ons over jouw project. We denken graag met je mee!

  Maintain Design - Design Bureau Utrecht
  5.0
  Based on 23 reviews
  powered by Google
  Home  |  Diensten  |  Maintain  |  Voorbeelden  |  Prijzen  |  Contact  |  Begrippenlijst  |  FAQ  |  Blog  |  Werken bij
  Maintain Design Logo
  WP Feedback

  Dive straight into the feedback!
  Login below and you can start commenting using your own user instantly